Δείτε τα προϊόντα μας


ΣΟΥΣΤΕΣ

Your cart is empty

Οι σούστες κλεισίματος θυρών χρησιμοποιούνται ευρέως σε εισόδους πολυκατοικειών,αποθήκες,γραφεία κτλπ. , όπου δηλαδή υπάρχει συχνή διέλευση ανθρώπων.Ο τύπος που επιλέγουμε μια σούστα εξαρτάται απο πολλούς παράγοντες όπως: το πλάτος,το ύψος, τα κιλά της πόρτας, η συχνή χρήση, η κατασκευή της πόρτας καθώς και ο προσανατολισμός της και σε σχέση με τις στατικές πιέσεις του αέρα.Εδώ καλούμαστε εμεές να διαλέξουμε το ιδανικό τύπο σούστας που θα δουλέψει σωστά χωρίς τις ανεπιθύμητες ενέργειες τους (κοπάνημα πόρτας,αστοχία κλεισίματος κτλπ.).   

‹ Επιστροφή στα προϊόντα